Янчук Михайло Михайлович

Викладач кафедри історії України

20300, м. Умань, вул. Садова, 28

history_uman@ukr.net

Біографічна довідка: Янчук Михайло Михайлович народився 7 листопада 1987 р. у с. Танське Уманського р-н Черкаської обл. Після закінчення Танської ЗОШ I-III ступенів у 2004 р. вступив на історичний факультет Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова за спеціальністю «Історія та правознавство». У 2009 р. отримав диплом магістра за фахом «викладач історії та вчитель правознавства». З 2010р. працює викладачем на кафедрі історії України УДПУ імені Павла Тичини. 2011р. вступив до аспірантури УДПУ ім. Павла Тичини , за спеціальністю 07.00.01. Історія України. 2014р. закінчив навчання в аспірантурі УДПУ ім. Тичини. Дисертаційна тема: «Шкільництво на Уманщині XIX-початку XX століття».

Сфера наукових інтересів: Історія України та Черкащини,історія української культури, історико-краєзнавчі дослідження уманщини та м.Умані.

Дисципліни: «Історія та культура України», «музейно-архівна практика».

Вибрані публікації:

  1. Янчук М.М. Церковно-шкільний журнал Київської єпархії кінця ХІХ – початку ХХ ст.: інформаційний потенціал джерела // Емінак: науковий щоквартальник.-2016.-№2.-Т.3. – С. 90-96.
  2. Янчук М.М. “Труды Киевской Духовной Академии” про початкові народні школи у другій половині ХІХ століття // Наукові записки Тернопільського національного пед. у-ту імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія/За заг. ред. проф. І.С. Зуляка.–Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016.–Вип. 1.–Ч. 3.–С. 26-31.
  3. .Янчук М.М. Відкриття церковних шкіл в Уманському повіті у 1860-х роках // Емінак: науковий щоквартальник. – 2016. – № 3 (15). – Т. 3. – С. 10-15.
  4. Янчук М.М. Освітній процес у початкових церковних школах ХІХ ст. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вип. 24./За заг. ред. проф. О.А. Мельничука. – Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю., 2016. – С. 37-42.
  5. Янчук М.М. Початкові церковні школи кінця ХІХ – початку ХХ століття за даними церковної статистики // Historia III Polsko-ukrainskie spotkania mlodych historykow. – Czestochowa: Wydawnictwo Solaris, 2015. – T. 2. – С. 173-182.Янчук М.М. Активність духовенства Київської єпархії щодо відкриття церковних шкіл у 1860-х роках // Науковий вісник. – Миколаїв, 2016. – № 2 (42). – С. 76-82.

 


Warning: Missing argument 1 for __(), called in /home/liky/public_html/wp-content/themes/liky_theme/single.php on line 31 and defined in /home/liky/public_html/wp-includes/l10n.php on line 201

Warning: Missing argument 1 for __(), called in /home/liky/public_html/wp-content/themes/liky_theme/single.php on line 37 and defined in /home/liky/public_html/wp-includes/l10n.php on line 201