Усна історія Уманщини: звичаї та традиції села. / За ред. Кузнець Т. В. – Умань: Видавець “Сочінський М. М.”, 2016. – 130 с.

Сьомий том проекту “Усна історія Уманщини” увібрав матеріали про звичаї та традиції сіл Уманського району. Таким він планувався. Але окрім тематичних розповідей, респонденти розповідали і про історію села. Хоч ці розповіді часто фрагментовані, однак, як дорогоцінні зерна, їх потрібно зберегти. Особливу цінність мають зафіксовані імена респондентів та учасників описаних подій. Подекуди фрагменти тексту про звичаї і обряди нагадують хрестоватійні тексти, але вважаємо, що вони прислужаться для нагадування про частково втрачені культурні надбання, або слугуватимуть зразком для нового запровадження чи відродження.