Усна історія Уманщини: сільська школа. / За ред. Т. В. Кузнець. – Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» (Видавець «Сочінський» ), 2014. – 278 с.

 

Даний шостий том проекту «Усна історія Уманщини», присвячено сільським школам. Опубліковані матеріали різні за інформативністю, за повнотою висвітлення сторінок історії школи. Але укладачі вважали, що збереження кожного прізвища, будь-яких деталей шкільного життя, відомості про випускників, фото – усе це варте найпильнішої уваги. Усе це потрібно зберегти і передати майбутнім поколінням. Тому, незважаючи на певні прогалини, шороховатості викладу матеріалу респондентами, уривчастість повідомлень ця публікація варта уваги.