Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, історичний факультет, науково-дослідна лабораторія “Історичне краєзнавство Уманщини; Усна історія: люди та долі. / [Уклад.: Кузнець Т. В., Лісовська О. В., Скус О. В., Тацієнко В. С.] – Умань: Видавець “Сочінський М. М.”, 2018. – 131 с.

Це видання – дев’ятий том усноісторичних матеріалів, опублікованих науково-дослідною лабораторією “Історичне краєзнавство Уманщини” та кафедрою історії України. Його складають сімейні історії, у яких знайшли відображення віхові події ХХ століття. Пережиті сучасниками, які водночас були учасниками історичного процесу, ці події набирають інших рис, висвічують новими гранями, сприяють ломці стереотипів і формуванню нових якісних характристик.

Укладачі намагались максимально зберегти стилістику спогадів, особливості мови на рівні побутового спілування, що теж сприяє формуванню цілісного уявлення про минуле.

Цей збірник зацікавить істориків, краєзнавців, дослідників історії повсякдення та усіх не байдужих до нашої минувшини.