Уманщина і уманці в роки Другої світової війни: сторінки усної історії, – Умань: ПП Жовтий, 2009. – 238 с.

Пропонована книга є спробою методом фіксації усної історії відтворити цікавий і драматичний період історії нашого краю – період Другої світової війни. Зібрані свідчення нині живих учасників і свідків тих подій доповнені архівними матеріалами, що створює суцільну подієву канву життя і боротьби українського народу за умов чужоземної окупації.