Тацієнко Віталій Сергійович

Викладач кафедри історії України

20300, м. Умань, вул. Садова, 28

Біографічна довідка: народився 7 серпня 1990 р. у селі Межирічка Голованівського району Кіровоградської області. Після закінчення Голованівської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Т. Г. Шевченка у 2007 р. вступив на історичний факультет Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. У 2012 р. отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Історія» та здобув кваліфікацію «історика. Викладача історії. Вчителя предмету «Людина і світ». У 2013-2016 рр. навчався в аспірантурі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (науковий керівник – доктор історичних наук, професор Т. В. Кузнець). З 2012 р. працює на посаді викладача, з 2016 р. – старшого викладача кафедри історії України.

Викладає курси: «Історія України», «Військова історія України».

Сфера наукових інтересів: повсякденне життя православного парафіяльного духовенства, історія Православної церкви в Україні, військова історія України.

Основні публікації:

  1. Тацієнко В. С. Матеріальне забезпечення православного парафіяльного духовенства в першій половині ХІХ ст. (на матеріалах Київської єпархії) // Historia III° Polsko-ukraińskie spotkania młodych historyków. – Częstochowa, 2015. – Tom II. – С. 115-123.
  2. Тацієнко В. С. Сім’я православного парафіяльного духовенства Київської єпархії ХІХ – початку ХХ ст. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вип. 24. Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. О. А. Мельничука. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – С. 42-46.
  3. Тацієнко В. С. Забезпечення бідних духовного стану Київської єпархії в першій половині ХІХ ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя : ЗНУ, 2016. – Вип. 45. – С. 77-80.
  4. Тацієнко В. С. Матеріальне забезпечення православного парафіяльного духовенства Уманського повіту в ХІХ – на початку ХХ ст. // Емінак: науковий щоквартальник. – 2016. – № 1 (13) (січень-березень). – Т. 2. – С. 33-40.
  5. Тацієнко В. С. Заходи церковної адміністрації щодо підвищення моральності православного парафіяльного духовенства Київської єпархії у ХІХ – на початку ХХ ст. // Емінак: науковий щоквартальник. – 2016. – № 2 (14) (квітень-червень). – Т. 1. – С. 28-32.
  6. Тацієнко В. С. Благочинницькі та церковні бібліотеки Київської єпархії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – Вип. 1. – Ч. 1. – С. 46-49.
  7. Тацієнко В. С. Забезпечення житлом православного парафіяльного духовенства Київської єпархії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Емінак: науковий щоквартальник. – 2016. – № 3 (15) (липень-вересень). – Т. 1. – С. 32-37.
  8. Тацієнко В. С. Освітній рівень православного парафіяльного духовенства Київської єпархії ХІХ – початку ХХ ст. // Evropský filozofický a historický diskurz. – Praha : Berostav Druzstvo, 2016. – Svazek – 2 vydání. – С. 12-19.
  9. Тацієнко В. С. Землекористування православного духовенства Київської єпархії ХІХ – початку ХХ ст. та його вплив на відносини з селянством // Архітектурна та культурна спадщина історичних міст країн Центрально-Східної Європи : кол. монографія / за ред. Р. Димчика, І. Кривошеї, Н. Моравця. – Умань-Познань- Ченстохова : ФОП Жовтий О. О., 2016. – Серія «Польсько-український науковий діалог в Умані». – Вип. 3. – С. 175-183.

Warning: Missing argument 1 for __(), called in /home/liky/public_html/wp-content/themes/liky_theme/single.php on line 31 and defined in /home/liky/public_html/wp-includes/l10n.php on line 201

Warning: Missing argument 1 for __(), called in /home/liky/public_html/wp-content/themes/liky_theme/single.php on line 37 and defined in /home/liky/public_html/wp-includes/l10n.php on line 201