Проекти

Науковий проект лабораторії
«Сторінки усної історії Уманщини»

Усно-історичні дослідження були розпочаті нами у 2008 році. До їх проведення залучаються як члени лабораторії, так і студенти другого курсу історичного факультету, які щорічно проходять архівно-музейну практику і мають можливість записувати спогади.

Упродовж 2008-2016 років видрукувано 8 випусків усно-історичних матеріалів. Це, зокрема, такі:

  1. 2009 рік – «Уманщина і уманці в роки Другої світової війни: сторінки усної історії» (238 с.)
  2. 2011 рік – «Усна історія Уманщини: колективізація» (224 с.)
  3. 2013 рік – «Усна історія Уманщини: знані людини села» (164 с.)
  4. 2014 рік – «Усна історія Уманщини: діти війни-літописці» (100 с.)
  5. 2014 рік – «Усна історія Уманщини: повоєнна відбудова» (154 с.)
  6. 2014 рік – «Усна історія Уманщини: сільська школа» (278 с.)
  7. 2016 рік – «Усна історія Уманщини: звичаї та традиції села» (130 с.)
  8. 2017 рік – «Усна історія Уманщини: пам’ятники та пам’ятні знаки села» (128 с.).

У даний час розпочата робота по збору відомостей про сакральні будівлі в селах Уманщини. Зібрані матеріали будуть укладені в окремому випуску під назвою «Усна історія Уманщини: відбудова сільських православних храмів у добу незалежності».

Усіх, хто хоче долучитися до підготовки такого випуску і має що розповісти про діючий у селі релігійний осередок чи сакральну будівлю (храм, церкву, молитовний будинок тощо), запрошуємо до співпраці.

Контактна адреса: