Про лабораторію

Інформація

про науково-дослідну лабораторію

«Історичне краєзнавство Уманщини»

 

Наказ ректора університету про створення лабораторії був підписаний 15 лютого 2007 року, а офіційне відкриття відбулося 21 грудня 2007 р.

З дня створення лабораторію очолює д. іст. наук, професор Кузнець Тетяна Володимирівна.

Метою відкриття лабораторії була необхідність створення науково-координаційного центру історико-краєзнавчих досліджень. На хвилі підвищення інтересу широких кіл до історії краю виникла необхідність активізувати дослідницьку працю, залучити до неї науковців, краєзнавців, здібну молодь, дослідників-аматорів. Адже історія Уманщини – явище унікальне, так як в силу свого геополітичного розташування (на межі прадавньої людської осілості та кочового степу) територія краю була ареною боротьби та місцем проживання різноетнічного населення, яке в результаті взаємовпливів витворило оригінальні зразки культури. Історія краю має ще багато ненаписаних сторінок, а тому, враховуючи наявність значного потенціалу наукових сил, здатних розгорнути дослідження історії краю, координації зусиль науковців та краєзнавців, був створений такий науковий осередок.

До наукових досліджень залучаються інші наукові установи. Укладено угоди про співпрацю з ДІАЗ «Стара Умань», з Українським інститутом національної пам’яті, з Державною науковою установою «Енциклопедичне видавництво» (м. Київ), з Уманським краєзнавчим музеєм. Тісною є співпраця з учителями історії шкіл Уманського району.

Членами лабораторії щорічно проводиться три наукові конференції, матеріали яких публікуються окремими збірниками, а з 2016 року у науковому журналі «Уманська старовина». Основним науковим проектом є видання «Сторінки усної історії Уманщини», у рамках якого вийшло вісім томів усноісторичних досліджень.

В лабораторії можна отримати кваліфіковані консультації щодо складання родоводів, підготовки усноісторичних праць, рецензії та рекомендації до друку наукових та краєзнавчих досліджень.

Контактні дані:

керівник лабораторії Кузнець Тетяна Володимирівна,  тел. 097-303-91-77

лаборант Даниленко Наталія Володимирівна

електронна пошта umanska.starovyna@ukr.net