Скус Ольга Володимирівна

Доцент кафедри історії України

20300, м.Умань, вул. Садова, 28

+38(04744)3-40-44

Біографічна довідка: Скус Ольга Володимирівна народилась 17 березня 1978 р. у місті Умані Черкаської області. Після закінчення Уманської школи – гімназії імені І.Я.Франка у 1995 р. вступила на педагогічний факультет Уманського державного педагогічного інституту ім.П.Г. Тичини за спеціальністю «Педагогіка і методика початкової освіти». У 1999 р. отримала диплом з відзнакою за фахом «Вчитель початкових класів». Працювала вчителем в Уманській міській гімназії та методистом у науковому відділі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. З 2000 р. по 2006 р. навчалась в аспірантурі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини за напрямом «Історія України». Одночасно здобувала другу вищу освіту у Кіровоградському державному педагогічному університеті ім. В.Винниченка за спеціальністю «Історія та правознавство» і отримала кваліфікацію “Вчитель історії основної та старшої школи”. По закінченні аспірантури – викладач кафедри історії України Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Захистила кандидатську дисертацію «Трансформація конфесійних осередків Уманського повіту Київської губернії (1793–1917 рр.)» у Державному вищому навчальному закладі «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет ім.Г.Сковороди» і здобула науковий ступінь кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України (2008 р.). В 2011 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри історії України. З 2007 р. по 2015 р. забезпечувала організацію і проведення ЗНО по Уманському освітньому окрузі та по даний час виконує обов’язки Уповноваженої особи Українського центру оцінювання якості освіти на ЗНО. 2007 – 2013 рр. на громадських засадах обіймала посаду заступника декана історичного факультету з наукової та міжнародної діяльності. З 2013 р. по 2016 р. виконувала обов’язки заступника декана історичного факультету з навчально-методичної роботи.  Член Всеукраїнської спілки ім.В.Сухомлинського та Національної спілки краєзнавців України.

Сфера наукових інтересів: історія України та Уманщини, національно-визвольний рух у 20 – 30-х роках ХХ ст.,  архівознавство, історико-краєзнавчі дослідження Уманщини
Дисципліни: «Історія та культура України», «Пам’яткознавство», «Архівознавство», «Основи історичного музеєзнавства».

Вибрані публікації: 

 1. Скус О.В. Трансформація конфесійних осередків на Уманщині (1793 – 1917 рр. ) – Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К., 2008. – Вип. 14. – С. 10 – 16.
 2. Скус О.В. Релігійна палітра Уманщини 1793-1917 рр. Монографія. – Умань: Видавець «Сочінський», 2009. – 265 с.
 3. Скус О.В. Греко-католицька церква в умовах інкорпорації Правобережної України російським царизмом // Південний архів. Історичні науки. – Вип. ХХХІ – ХХХІІ. – Херсон, 2010. – С.182-194.
 4. Скус О.В. Охорона та збереження пам’яток історії та культури України. – Умань: ПП Жовтий, 2011. – 44 с.
 5. Скус О.В. Основи історичного музеєзнавства. Навчально-методичний комплекс. – Умань: ПП Жовтий, 2011. – 96 с.
 6. Скус О.В. Архівознавство. Навчально-методичний комплекс. – Умань: ПП Жовтий, 2011. – 100 с.
 7. Скус О.В. Історія України. Навчально-методичний посібник. – Умань: ПП Жовтий, 2011. – 384 с. (у співавторстві Кузнець Т.В., Лісовська О.В.)
 8. Скус О.В. Християнська Церква в Умані кінця ХVІІІ – початку ХХ століття: монографія /Кузнець Т.В., Кривошея І.І., Скус О.В. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2012. – 148 с.
 9. Скус О.В. Державний екзамен з історії України та методики її викладання: довідник / Кузнець Т.В., Рогожа М.М., Скус О.В., Кривошея І.І., Дудник О.В. Навчальний посібник. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. – 384 с.
 10. Скус О.В. Усна історія Уманщини: повоєнна відбудова. Монографія / Ред. кол. проф. Кузнець Т.В. (голова), к.і.н., доц. Рогожа М.М., к.і.н., доц. Скус О.В. – Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014 – 154 с.
 11. Скус О.В. Усна історія Уманщини: сільська школа. Монографія / Ред. кол. проф. Кузнець Т.В. (голова), к.і.н., доц. Рогожа М.М., к.і.н., доц. Скус О.В. – Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014. – 278 с.
 12. Скус О.В. Конфесійна палітра Уманщини в ХІХ ст.: особливості джерельної бази //Часопис української історії /За ред. доктора історичних наук, професора А.П. Коцура. – Київ, 2016. – Вип.33. – С.96 – 102.
 13. Скус О.В. Історія та культура України. Навчальний посібник /Укладачі Кузнець Т.В., Лісовська О.В., Скус О.В. – Умань: РВЦ «Софія», 2016. – 180 с.

Warning: Missing argument 1 for __(), called in /home/liky/public_html/wp-content/themes/liky_theme/single.php on line 31 and defined in /home/liky/public_html/wp-includes/l10n.php on line 201

Warning: Missing argument 1 for __(), called in /home/liky/public_html/wp-content/themes/liky_theme/single.php on line 37 and defined in /home/liky/public_html/wp-includes/l10n.php on line 201