Кукуруза Антоніна Василівна

Викладач кафедри історії України

20300, м. Умань, вул. Садова, 28

tonya.kukuruza@ukr.net

Біографічна довідка: Кукуруза Антоніна Василівна народилась 11 березня 1985 р. у селі Рижавка Уманського району Черкаської області. Після закінчення Рижавської ЗОШ І-ІІІ ступенів у 2002 р. вступила на історичний факультет Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. У 2007 р. отримала диплом за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія». Працювала вчителем історії в Рижавській ЗОШ І-ІІІ ступенів. У 2009 р. прийнята на посаду викладача кафедри всесвітньої історії та правознавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. З вересня 2013 р. – викладач кафеди історії України цього ж ВУЗу. З 2012 р. наукові інтереси сфокусувались на проблемі освіти в Київській губернії, що зумовило вибір теми  кандидатської дисертації «Духовна освіта в Київській губернії ХІХ – початку ХХ ст.» (науковий керівник проф. Кузнець Т.В.). 2013 – 2016 рр. на громадських засадах обіймала посаду заступника декана історичного факультету з питань виховної роботи. Член Всеукраїнської спілки ім. В.Сухомлинського.

Сфера наукових інтересів: історія України, історія рідного краю, усна історія, становлення та розвиток освіти на Уманщині, жіноча освіта, духовна освіта Київської губернії XІХ поч. ХХ ст.

Забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: історія рідного краю, історія України від найдавніших часів до кінця XVIII ст.,  історія українського повсякдення ХХ  ст.

Вибрані публікації: 

 1. Кукуруза А. В. «Цілинна кампанія» М. Хрущова та участь в ній України // V Міжнародна науково-практична конференція студентів і аспірантів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень». – Волинь, 2011. – С. 67-69.
 2. Кукуруза А.В. Становлення системи освіти в Умані ХVIII – початку ХХ ст. // Уманська старовина: Науковий журнал. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2016. – Вип. 1. – С. 81-87.
 3. Кукуруза А.В. Духовні училища в системі освти ХІХ – початку ХХ століття // Сучасні тенденції у розвитку науки та освіти: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практ. конф. молодих вчених. – Кам’янець-Подільський: ТОВ “Друкарня Рута”, 2016. – С. 124-127.
 4. Кукуруза А.В. Доньки духовенства Уманського повіту в Київському єпархіальному жіночому училищі // Актуальні питання суспільних наук: соціологія, політологія, філософія, історія: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.– Київ: ГО “Київська наукова суспільнознавча організація”, 2015. С. 18-22.
 5. Кукуруза А.В. “Труды Киевской Духовной Академии” як джерело вивчення історії духовної семінарії // Емінак: науковий щоквартальник.– 2016.– № 2 (14) (квітень-червень). –Т. 3. – С. 83-90.
 6. Кукуруза А.В. Система духовної освіти для жінок православного сповідання в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.: статистичні виміри // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вип.24. Збірник наукових праць/ за заг. ред. проф. О.А. Мельничука. – Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю., 2016. – С.31-37.
 7. Кукуруза А.В. Училища при жіночих монастирях Київської губернії ХІХ століття // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Особистість, суспільство, політика. Ч.1. – Люблін: WSEI, 2016. – С. 49-51.
 8. Кукуруза А.В. Труды Киевской духовной академии» про академічну освіту ХІХ – поч. ХХ ст.// Міжнародна наукова конференція «Соціально-економічні. політико-правові. соціокультурні процеси в Україні та світі»,– Київ, 2016. С…..
 9. Кузнець Т.В., Кукуруза А.В. «История Православной Церкви на страницах журнала «Труды Киевской Духовной Академии» 1860-1913 г.г.»// American Historical Review, «Oxford University Press», 2016, Volume 121, № 5.– Р. 11-31
 10. Історія первісного суспільства: навчальний посібник для студентів історичного факультету / упорядник А.В. Кукуруза. – Умань: ПП Жовтий О.О.,2011.- 215 с.
 11. Селянська війна на Україні в 1768-1769 роках: матеріали особового архівного фонду Г.Ю. Храбана/ Г.Ю. Храбан; упор. В.В. Сокирська, А. О. Карасевич, А.В. Кукуруза (та інш.) – Умань: ПП Жовтий О.О. 2012.- Ч 1. Гайдамаччина.- 442с.
 12. Історія рідного краю: Уманщина (навчально-методичний комплекс для студентів денної та заочної форм навчання) / укладач А.В. Кукуруза.– Умань: ВПЦ «Візаві», 2016. – 152 с.
 13. Історія України з найдавніших часів до кінця XVIII століття. Навчальний посібник-практикум / Укладачі: Кузнець Т.В., Кукуруза А.В. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2016. – 297с.

Warning: Missing argument 1 for __(), called in /home/liky/public_html/wp-content/themes/liky_theme/single.php on line 31 and defined in /home/liky/public_html/wp-includes/l10n.php on line 201

Warning: Missing argument 1 for __(), called in /home/liky/public_html/wp-content/themes/liky_theme/single.php on line 37 and defined in /home/liky/public_html/wp-includes/l10n.php on line 201