Історія держави – в історії родини / Кузнець Т. В., Опацький І. Ю. / Умань: ВПЦ “Візаві”, 2018. – 98 с.

“Історія держави – в історії родини” – це результат усно-історичних досліджень, здійснених на базі науково-дослідної лабораторії “Історичне краєзнавство Уманщини” історичного факультету Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Особливість та унікальність видання полягає в тому, що інтерв’єри – найближчі родичі респондентів. А це зумовило відвертість та щирість записаних історій.

У книзі висвітлюється вплив макроісторії на життя конкретної родини; побутові, економічні та суспільні відносини українського суспільства; сільське господарювання та повсякдення; одяг; традиційна їжа та система харчування; свята та дозвілля; виховання дітей та сімейна обрядовість.